Eläinten hyvinvointi on varsin laaja teema – ja hyvin tärkeä sellainen. Jos esimerkiksi koira voi huonosti, arjessa voi ilmetä monenkirjavia ongelmia. Mitä sinä voit tehdä edistääksesi eläinystäväsi hyvinvointia?

Luga oli 8-vuotias koira, jonka tyhjä katse kertoi enemmän kuin tuhat sanaa. Se vietti päivänsä yksin ulkohäkissä. Koira oli hylätty niin tunnetasolla kuin monien perustarpeidenkin osalta.

Ohikulkija oli jo pitkään surrut koiran kohtaloa, kunnes hän lopulta rohkaistui ottamaan yhteyttä eläinsuojeluun. Se päätös mullisti Lugan elämän. Luga oli onnekas, sillä uudessa kodissa ymmärrettiin, mitä koiran hyvään arkeen kuuluu.

Tässä blogitekstissä syvennymme eläinten hyvinvointiin. Vaikka tarkastelenkin aihetta enimmäkseen koirien näkökulmasta, voit hyvillä mielin hyödyntää vinkkejä myös muiden eläinten osalta.

Ihmiset huolehtivat eläinten hyvinvoinnista

Edellä kerrottu Luga-koiran tarina on kuvitteellinen ja kärjistettykin, mutta ikävä kyllä samankaltaisia kohtaloita näkee surullisen paljon. Maaseudulla on vielä tavallista, että koira asuu yksin ulkotarhassa tai viettää paljon aikaa juoksunarussa, eikä pääse riittävästi jaloittelemaan ja seurustelemaan.

Tilanahtaus ja virikkeiden puute on suuri hyvinvointiongelma monilla lajeilla. Koirienkin lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumiseen kiinnitetään usein liian vähän huomiota. Koirilla ulkonäkökeskeinen rodunjalostus on tuottanut vakavaa kärsimystä. Monet eläimet joutuvat kohtaamaan yhä myös vanhanaikaiseen koulutukseen perustuvaa väkivaltaa ja huonoa kohtelua.

Viranomaisten tehtävänä on valvoa eläinten hyvinvointia puuttumalla laiminlyönteihin ja huonoon eläintenpitoon. Omistajalla on kuitenkin tärkein rooli eläimen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Eläimet eivät voi pitää huolta itsestään, siksi meidän ihmisten velvollisuus on huolehtia niistä.

Koira on häkissä ja katsoo surullisesti kameraan. Eläimen hyvinvointi kärsii, jos se joutuu elämään häkissä.
Koiran paikka ei ole häkissä vaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Mitä eläinten hyvinvointi on?

Hyvinvointi ei ole vain pahoinvoinnin puutetta. Tiivistettynä eläinten hyvinvointi tarkoittaa sitä, että eläin itse kokee sekä fyysisen että psyykkisen olotilansa hyväksi.

Eläimen hyvinvoinnista vastuussa olevan ihmisen on huomioitava eläimen terveydentilaan, ravitsemukseen ja elinolosuhteisiin liittyvät tekijät, varmistuttava laji- ja rotutyypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisesta sekä annettava eläimelle mahdollisuus positiivisiin kokemuksiin, palkitsevaan vuorovaikutukseen ja aktiiviseen toimijuuteen omassa elämässä.

Hyvinvointiongelmat näkyvät usein erilaisina käyttäytymisen haasteina, joihin puututaan herkemmin niiden häiritsevyyden vuoksi.

On kuitenkin tärkeää tunnistaa ongelmat myös niiden yksilöiden tai lajien hyvinvoinnissa, jotka oireilevat huomaamattomammilla tavoilla tai passivoituen. Mitä esimerkiksi kani tarvitsee, entä hevonen, nauta tai sika? Mistä tiedämme, kokevatko ne kipua, stressiä, väsymystä, tylsistymistä, kylmyyttä, kuumuutta, yksinäisyyttä, nälkää, janoa tai pelkoa? Tätä varten on oltava riittävästi tuntemusta lajin ja yksilön ominaisuuksista, tarpeista sekä käyttäytymisestä, mutta myös halua toimia tiedon pohjalta.

Eläimet eivät voi pitää huolta itsestään, siksi meidän ihmisten velvollisuus on huolehtia niistä.

Tieto eläinten hyvinvoinnista lisääntyy jatkuvasti, ja siitä saamme kiittää erityisesti hyvinvointi- ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta, joka valottaa meille pintaa syvemmältä eläinten käyttäytymistä, tunteita ja kognitiota. Yhtä lailla kiitos kuuluu kaikille niille ihmisille, jotka haluavat omalta osaltaan edistää eläinten hyvää elämää. Tieto eläinten käyttäytymisestä ja käyttäytymisen havainnointi auttavat tunnistamaan ne hälytysmerkit, jotka kielivät heikentyneestä hyvinvoinnista.

Väsynyt ja masentunut koira nukkuu lattialla maton päällä.
Jos koira nukkuu liikaa tai liian vähän, se voi kertoa hyvinvointiin liittyvistä ongelmista.

Eläinten hyvinvointia on mahdollista arvioida

Moni kääntyy koirankouluttajan puoleen, kun oman koiran käyttäytymisessä ilmenee ongelmia. Niin kannattaakin tehdä, sillä asiansa osaavan kouluttajan työkalupakkiin kuuluvat keinot ratkoa hyvinvoinnin pulmia.

Kun uusi asiakas saapuu Käytösklinikalle, teen kattavan koiran hyvinvointikartoituksen, johon sisältyy sekä kysely, haastattelu että havainnointikin. Kartoitus perustuu tietoon eläinten hyvinvoinnista ja sen arvioinnin menetelmistä, joista yksi keskeisin on Five Domains -malli (Mellor ym. 2020).

Koska eläimet eivät voi kertoa sanallisesti tuntemuksistaan, niiden käyttäytymisen tarkkailuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi kipu tai pitkittynyt stressi voivat näkyä monin tavoin koiran käyttäytymisessä.

Hyvinvoiva koira katsoo kaukaisuuteen pihamaalla.
Omaehtoisuus lisää onnellisuutta. Anna koiran päättää, mitä tehdään, syödään tai leikitään – edes välillä.

Myös se, mihin ja kuinka paljon eläin käyttää aikaansa, kertoo paljon. Aikabudjetin avulla voit itsekin tarkastella, montako minuuttia päivässä koira esimerkiksi ulkoilee, liikkuu tai nukkuu. Miten suuri osa päivästä pyhitetään virikkeille? Entä rennolle yhdessäololle?

Koulutus itsessään ei kuitenkaan riitä, mikäli eläin kärsii kivusta, sopivan ravinnon löytämisessä on haasteita tai asuinympäristön häiriöt aiheuttavat sille jokapäiväistä stressiä. Siksi ennen koulutusta tai koulutuksen ohessa hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on hyvä tarkastella monipuolisesti. Jo pelkästään se saattaa ratkaista ne ongelmat, joiden vuoksi alun alkaen tassuttelitte luokseni.

Paranna koiran hyvinvointia näillä vinkeillä

Kun haluat edistää eläinystäväsi hyvinvointia, eläimen yksilöllinen kohtaaminen on kaiken A ja O. Mutta voimme tarkastella hyvinvointia myös yleisellä tasolla – esimerkiksi koiran lajityypilliset käyttäytymistarpeet ovat melko yhteneväisiä koirasta riippumatta. Kaikilla eläimillä ne liittyvät liikkumiseen, lepoon, leikkiin, syömiseen ja ravinnon etsintään, ympäristön tutkimiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä kehonhuoltoon.

Aiemmin mainitsemani Five Domains tarjoaa erinomaisen mallin yleisen tason tarkasteluun. Kyseessä on alun perin vuonna 1994 laadittu, mutta jatkuvasti päivittyvä ohjeistus, joka määrittelee eläinten hyvinvoinnin tärkeimmät osa-alueet: terveyden, ravitsemuksen, elinolosuhteet, vuorovaikutuksen ja sosiaaliset suhteet sekä positiivisen mielentilan.

Alla on listattu esimerkkejä eri osa-alueiden keskeisistä elementeistä. Lista ei ole kaikenkattava, eivätkä kaikki tekijät varmasti koskaan toteudu samanaikaisesti yhdenkään yksilön elämässä. Näillä vinkeillä voit kuitenkin pyrkiä entisestään parantamaan eläinten hyvinvointia.

Terveys ja toimintakyky

 • Käytä koiraa säännöllisesti eläinlääkärillä terveystarkastuksessa ja huolehdi rokotuksista. Myös säännöllinen hampaiden tarkistus on tärkeää.
 • Pidä huolta, että koira ei ole yli- tai alipainoinen. Ylipaino rasittaa elimistöä ja altistaa monille sairauksille.
 • Suoliston tila vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Toimiiko suoli kuten pitää?
 • Kipu saattaa jäädä huomaamatta valveutuneimmaltakin lemmikinomistajalta. Huomioi siis pienetkin muutokset käyttäytymisessä.
 • Havainnoi koiran käyttäytymistä silittäessäsi ja käsitellessäsi sitä. Vältteleekö se koskettamista johonkin kohtaan?
 • Miten vaivattomasti ja tasapainoisesti koira liikkuu? Monipuolinen liikunta on tunnetusti superlääke terveyden ylläpitämiseen, kunhan se on yksilölle sopivaa.
 • Onko koiran helppo rauhoittua lepäämään? Nukkuuko se levollisesti vai onko se toisinaan rauhaton? Kiinnitä huomiota siihen, että koira pystyy palautumaan riittävästi päivittäin.
 • Jos matkustelet koiraystäväsi kanssa, tarkkaile koiran hyvinvointia reissun päälläkin.

Ravitsemus

 • Huolehdi, että koira saa päivittäin terveellistä, monipuolista ja maistuvaa ruokaa, joka sopii juuri sinun koirallesi. Sama ruokavalio ei automaattisesti käy kaikille koirille.
 • Jätä ruokakuppi kaappiin ja tarjoa ruoka virikkeistämällä eli eri tavoin ja eri paikoissa, jotta koira pääsee toteuttamaan lajityypillisiä tarpeitaan, kuten etsimistä, haistelua, repimistä, kaivamista, järsimistä ja pureskelua.
 • Voit vaihdella välillä koostumusta ja makuja koiralle sopivan ravinnon puitteissa.
 • Koiran ruokahaluttomuus tai ”nirsous” ei ole normaalia, vaan voi johtua esimerkiksi epäsopivasta ruokavaliosta.
 • Huomioi, että koiran ravitsemustarpeet vaihtelevat sen eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa.
 • Pidä raikasta vettä tarjolla koko ajan. Jos perheessä on useita eläimiä, laita ainakin kaksi vesikuppia eri paikkoihin.

Ympäristö ja elinolosuhteet

 • Tee kodista turvallinen, koiraystävällinen ja stressitön paikka koiralle.
 • Suosi ulkoillessa rauhallista metsää, luontopolkuja ja puistoja, jos koira stressaantuu kaupunkiympäristön häiriöistä.
 • Katso kotia ja elinympäristöä koiran silmin. Onko se yksitoikkoinen vai mukavan monipuolinen? Uudet ja vaihtuvat elementit, kuten uudet paikat, esineet, virikkeet, lelut, hajut ja äänet ilostuttavat arkea. Pidä lelut aina koiran saatavilla.
 • Jos sinulla sattuu olemaan oma piha, jossa koira voi olla vapaana, huolehdi varjosta ja sateensuojasta sekä siitä, että koira kokee pihan turvalliseksi ympäristöksi eikä stressaannu ohikulkijoista. Käytä tarvittaessa näkösuojia.
 • Huolehdi, että koiralla on kotona useampia lepopaikkoja sekä mahdollisuus vetäytyä omaan rauhaan aina niin halutessaan.
 • Päivittäiset rutiinit lisäävät tapahtumien ennakoitavuutta, joten ne rentouttavat ja rauhoittavat koiraa.
 • Kiinnitä talvella huomiota siihen, ettei koira palele. Useat rodut tarvitsevat ylleen takin ja tossut. Suojaa myös korvat, häntä sekä uroskoirilla kivekset paleltumiselta. Laske kesällä asunnon lämpötilaa (mikäli mahdollista) ja viilennä koiraa, jos sillä on kuuma sisällä/ulkona.

(Listaus jatkuu kuvan jälkeen)

Onnellinen koira ui vedessä ja leikkii pallolla.
Hauska yhteinen puuhastelu tukee hyvinvointia.

Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet

 • Seuraile tutkiiko koira iloisen kiinnostuneena ympäristöään. Anna koiran haistella lenkeillä rauhassa. Silloin tällöin vaihtuvat ja uudet ympäristöt usein virkistävät.
 • Onko koira rento vai vaikuttaako se jännittyneeltä, kiihtyneeltä tai pelokkaalta?
 • Tarkkaile, kauanko koira viettää aikaa sille tärkeiden puuhien parissa. Leikkiikö se? Vietättekö päivittäin yhteistä aikaa mukavan puuhastelun parissa? Palkitsevaa ja koiralle luontaista aktiviteettia, noseworkia, kannattaa kokeilla.
 • Onko koiralla hyvä suhde sille tärkeisiin ihmisiin ja toisiin koiriin tai muihin eläimiin? Koiralle suhde ihmiseen voi olla tärkeämpi kuin suhde lajitovereihin.
 • Jos perheessä on useampia eläimiä, kiinnitä huomiota niiden väliseen vuorovaikutukseen ja huolehdi, että jokaisella on mahdollisuus hyvinvoinnin edellytyksiin.
 • Hallinnan tunne itseä koskeviin tapahtumiin kuuluu olennaisena osana hyvinvointiin kaikilla eläimillä. Saako koira esimerkiksi vaikuttaa lenkkireittiin ja lenkin etenemistahtiin? Entä siihen, milloin ja miten leikitään, rapsutellaan, seurustellaan tai leikataan kynnet?
 • Toimiva vuorovaikutus edellyttää vastavuoroisuutta, joten unohda yksipuoliset toiveet. Opettele tunnistamaan koiran eleitä ja viestintää, kuuntele, huomioi, rohkaise, kannusta, ilahduta ja ole läsnä.

Positiivinen mielentila

Edellä mainitut elementit rakentavat tärkeää arjen hyvinvointia ja eläin saa mahdollisuuden kokea elävänsä täyttä ja elämisen arvoista elämää – olipa kyseessä minkä lajin edustaja tahansa.

Ja sitähän me kaikki haluamme, elää täydesti ainutkertaisen elämämme.

Animal Hearts – elämäntehtävänä eläinten hyvinvointi

Askarruttipa sinua pieni tai suuri huoli, käänny rohkeasti Animal Heartsin puoleen. Kouluttajana sydämeni sykkii eritoten käyttäytymishaasteiden ratkomiselle. Yhdessä löydämme parhaat keinot edistää koirasi hyvinvointia niin, että ystäväsi saa aivan uudenlaista virtaa elämäänsä.

Jos koiran hyvinvointi mietityttää, tutustu Käytösklinikkaan ja ota yhteyttä. Palvelen myös etänä. 🐾

Lähde: Mellor, D. J. et al. (2020). The 2020 Five Domains Model: Including Human–Animal Interactions in Assessments of Animal Welfare. Animals, 10(10), 1870. https://doi.org/10.3390/ani10101870