Piirroskuva, jossa ihminen katsoo koiraa ja heidän välillä on sydän

Arvot

Animal Hearts noudattaa toiminnassaan Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä ja alan kansainvälisiä standardeja. Nämä arvot ohjaavat kaikkea, mitä teen eläinten parissa: koirien koulutusta, arkea ja harrastuksia. Ne ovat osa minua ja siten myös osa Animal Heartsia.

Näitä arvoja Animal Hearts sykkii

Käyttäytymistiede

Jotta eläimet voisivat voida hyvin, meidän ihmisten täytyy ensin ymmärtää eläintä pintaa syvemmältä, nähdä eläimen sydämeen asti. Mutta miten voimme saada paremmin selvää esimerkiksi koiran sielunmaisemasta? Vastaus on: tieteen avulla.

Käyttäytymistiede valottaa meille muun muassa

 • miksi koirat käyttäytyvät tietyllä tapaa
 • millaisia käyttäytymistarpeita niillä on
 • miten koirat oppivat parhaiten
 • millaisia kognitiivisia kykyjä niillä on
 • mitä tunteita koirat tuntevat
 • mitä on koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi.

 🐾 Kaikki Animal Heartsin toiminta perustuu luotettavaan ja ajantasaiseen tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista, käyttäytymisestä ja oppimisesta.

Eläinlähtöisyys

Positiivinen vahvistaminen on eläinystävällinen ja erittäin tehokas tapa saada aikaan pysyviä muutoksia käyttäytymisessä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että positiivisesti vahvistaen voidaan kouluttaa myös asioita, jotka eivät ole koiralle välttämättä hyväksi.  

Animal Heartsin koulutuksissa uppoudutaankin syvemmälle eläimen näkökulmaan. Eläinlähtöinen koulutus huomioi aina koiran kokonaisuutena, sen laji- ja rotutyypilliset ominaisuudet, koiran näkökulman ja omaehtoisuuden.

Kun koiralle ei vain tapahdu asioita, vaan sille annetaan vaikutusmahdollisuuksia ja vaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa, hallinnan tunne, ennakoitavuus ja luottamus lisääntyvät ja stressi vähenee.

 🐾 Eläinlähtöisyys auttaa syventämään sinun ja koirasi yhteyttä entisestään. Koira oppii, että se tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Tällä on monia positiivisia vaikutuksia yhteiseen arkeenne.

Vuorovaikutus

Voiko mikään yhteistyö todella onnistua, jos vuorovaikutus ontuu? Ehkä voi, mutta jotain merkittävää saattaa jäädä uupumaan. Animal Heartsissa toimivaan vuorovaikutukseen kiinnitetään paljon huomiota.

Hyvä vuorovaikutus on aina kahden kauppa, ei siis esimerkiksi yksisuuntaisia käskyjä tai yksipuolisia toiveita. Arkielämässä ja koulutuksessa onnistunut ja rento vuorovaikutus edellyttää jatkuvaa vastavuoroisuutta sinun ja koirasi välillä.

Vuorovaikutus, joka saa hännän huiskimaan aidosta ilosta, pitää sisällään

 • kannustamista
 • rohkaisua
 • läsnäoloa
 • kehumista
 • huomioimista
 • empatiaa.

🐾 Ennen kaikkea hyvän vuorovaikutuksen supervoima on kuunteleminen; kuulen, mitä koirani kertoo ja koira kuulee, mitä minä kerron – yhdessä olemme aina enemmän.

Ihminen pitää koiran tassusta kiinni

Arvot ovat lähtemätön osa toimintaamme

Näihin arvoihin pohjautuva koiran koulutus tuo aitoja onnistumisen kokemuksia, syvällistä oppimisen iloa, yhdessä tekemisen riemua ja rennon mielen – niin koiralle kuin ihmisellekin.