Käytösklinikka

Mietityttääkö koiran käyttäytyminen? Huolettaako eläinystävän hyvinvointi? Koiran ongelmakäytös vie paljon voimia yhteisestä arjesta. Käytösklinikka hoitaa vaikeitakin käytösongelmia suurella rakkaudella.

Hoitoa ja neuvontaa koiran käytösongelmiin

Koira haukkuu lenkillä, stressaa, on pelokas, nukkuu huonosti, käyttäytyy aggressiivisesti tai vetää hihnassa.

Koiran ongelmallinen käyttäytyminen värittää yhteistä arkea stressillä ja toisinaan epätoivollakin. Arkikielessä puhutaan usein ongelmakoirista, mutta koska sellaisia ei olekaan, on parempi puhua koirien käyttäytymisongelmista.

Hankala tilanne syö sekä koiran että omistajan voimavaroja. Siksi koiran ongelmalliseen käyttäytymiseen kannattaa puuttua mahdollisimman varhain. Tällöin oikea osoite on Käytösklinikka. Klinikalla palautamme ilon ja tyyneyden takaisin yhteiseen arkeenne.

Erikoisalana koiran käyttäytymis­ongelmat

Käytösklinikan luotsina toimii Animal Heartsin perustaja Sari Ung-Lanki. Eläintenkouluttajana erityisalaani on koirien ongelma­käyttäytymisen hoito ja käytösneuvonta.

Vuosien varrella rescuekoirieni moninaiset haasteet ovat näkyneet arjessamme, mutta yksilöllisellä huomioimisella ja koulutuksella ongelmallinen käyttätyminen on hälventynyt. Myös työni puolesta erilaisten koirien käyttäytymisongelmat ovat tulleet tutuiksi. Aihe on siis hyvin lähellä sydäntäni.

Käytösklinikka palvelee kotikäynteinä, etäkoulutuksina sekä myöhemmin myös paikan päällä rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä Oulunsalon Varjakassa. Paikka suorastaan kutsuu harjoittelemaan, sillä häiriötekijöitä ei esiinny.

🐶 Varsinainen koulutustila avautuu myöhemmin. Siihen saakka Käytösklinikka palvelee kotikäynteinä ja etäkoulutuksina.

Käyttäytymis­ongelmien hoito pohjautuu luotettavaan tietoon

Kaikki Animal Heartsin toiminta pohjautuu luotettavaan ja ajan­tasaiseen tutkimus­tietoon koirasta lajina, sen käyttäytymisestä ja oppimisesta. Tällöin käyttäytymisongelmien hoito ja kouluttaminen tukevat aidosti koiran hyvinvointia. Tavoitteena on, että koiran laji- ja rotutyypilliset tarpeet otetaan mahdollisimman kattavasti huomioon.

Käytösklinikalla avaintekijöitä ovat muun muassa

 • Koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Koiralähtöisyys ja koiran näkökulma
 • Omaehtoisuus
 • Positiivinen vahvistaminen ja monipuolinen palkitseminen

Pelkkä koulutus ei yksinään riitä – koiran hyvinvointi tärkeää

Käyttäytymisongelmat eivät useinkaan ratkea yksinomaan kouluttamalla, sillä ongelmallisen käyttäytymisen taustalla voi olla esimerkiksi eri syistä johtuva kipu tai stressi. Näin ollen koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arkielämää on hyvä tarkastella monipuolisesti ennen koulutuksen aloittamista.

 • Millainen on koiran fyysinen terveydentila? Entä mieliala?
 • Millaista ravintoa koira syö?
 • Millaisia virikkeitä sillä on?
 • Paljonko koira liikkuu, ja mitä liikuntaa sille tarjotaan?
 • Lepääkö koira riittävästi tai kenties liiankin kanssa?
 • Millaisena sosiaaliset suhteet näyttäytyvät?
 • Toimiiko vuorovaikutus ihmisten kanssa?
 • Millaisessa ympäristössä koira elää?

Kun kokonaiskuva on hahmottunut, voi ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta alkaa.

Näin Käytösklinikka auttaa

Koiran ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta etenee seuraavien askelten kautta.

1. Alkutilanteen kartoitus

Ennen ensimmäistä käyntiä saat täytettäväksi esitietolomakkeen. Lomakkeen lisäksi voin kysyä täydentäviä kysymyksiä sähköpostitse. Saatan myös pyytää kuvaamaan koiraa.

2. Ensimmäinen käynti

Tapaamme kotikäynnillä kotonanne tai etäkoulutuksessa. Tapaamisessa selvitän koiran tilannetta esitietojen pohjalta vielä tarkemmin ja havainnoin koiran käyttäytymistä.

Alkuvaiheessa kartoitan syitä, jotka voivat vaikuttaa koiran ongelmalliseen käyttäytymiseen. Pohdin esimerkiksi sitä, voiko koiralla olla kipuja tai muita fyysisiä ongelmia ja kiinnitän huomiota hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Tarvittaessa käännytään eläinlääkärin puoleen. 

Ensimmäisen käynnin aikana ei välttämättä edetä varsinaiseen koiran koulutukseen. Niin voidaan kuitenkin tehdä, mikäli käytösongelman luonne sen sallii.

3. Hoitosuunnitelma

Alkukartoituksen ja ensimmäisen käynnin pohjalta teen kattavan hoitosuunnitelman. Suunnitelma päivittyy tarvittaessa matkan varrella.

4. Muutokset arkeen ja koiran koulutus

Kun hoitosuunnitelma on valmis, koiran arkeen tehdään vähitellen tarvittavia muutoksia ja ongelmakäytökseen pureutuva koulutus voi alkaa. Koulutukset räätälöidään aina jokaiselle koiralle yksilöllisesti.

5. Jatkokäynnit ja sähköpostineuvonta

Jatkokäynneistä sovitaan tarpeen mukaan. Sähköpostineuvonta sisältyy hintaan, miläli olemme sopineet seuraavan käynnin.

6. Seuranta

Seuraan koko yhteisen matkamme ajan, miten muutokset vaikuttavat koirasi hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Avuksi tarvitaan myös asiakkaan itse kotona tekemää seurantaa koiran käyttäytymisestä ja/tai oireista.

Käyttäytymis­ongelmien hoito edellyttää sitoutumista pysyviin muutoksiin arjessa

Koiran omistajan on erittäin tärkeä tiedostaa, että käytösongelmat eivät ratkea sormia napauttamalla. Jos ongelma on kehittynyt vuosia, sen hoitaminen vaatii aikaa, sitoutumista pysyviin muutoksiin arjessa ja aktiivista harjoittelua kotona.

On tavallista, että käyttäytymisen muuttuminen tuntuu etenevän samalla tavoin kuin rantaan lyövät aallot: välillä harpataan kaksi askelta eteenpäin ja seuraavaksi vetäydytään yksi askel taakse. Tämmöinen aaltoliike voi turhauttaa, mutta koulutusta kannattaa jatkaa päättäväisesti.

🐶 Jos koulutus syystä tai toisesta päättyy liian varhain, ongelmakäytös useimmiten jatkuu. Käyttäytymis­ongelmien hoitaminen voi viedä useita kuukausia, mutta saat lopulta kiittää itseäsi sinnikkyydestä. Myös koirasi ilo näkyy ja tarttuu!

Käytösklinikka apunasi

Koiran ongelmallinen käyttäytyminen ei ole maailmanloppu. Useimmiten se selittyy varsin luonnollisilla ja ymmärrettävillä syillä. Jotta ongelmat eivät kehittyisi vaikeammiksi, niihin kannattaa puuttua ajoissa.

Käytösklinikka hoitaa koiran käyttäytymisongelmat aina ilolla, ammattitaidolla ja toivorikkaalla asenteella!